جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1399/10/24

بازدید دکتر صادقی نیارکی معاون محترم امور صنایع وزارت صمت

معاون امور صنایع وزارت صمت در بازدید از پروژه سیستم رانش مترو در جهاد دانشگاهی علم و صنعت گفت: طراحی سیستم رانش مترو کار بسیار بزرگی است که جهاد دانشگاهی به آن ورود پیدا کرده است.

خلاصه خبر

دکتر صادقی نیارکی تاکید کرد: تغییر الگو از حمل‌ونقل سنتی به مدرن/کار بزرگ جهاد دانشگاهی در ورود به حوزه رانش مترو

بازدید دکتر صادقی نیارکی معاون محترم امور صنایع وزارت صمت