جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1399/10/21

رییس هیات عامل ایدرو در بازدید از پروژه سیستم رانش واگن‌های مترو تاکید کرد:

خلاصه خبر

لزوم انبوه‌سازی تولید واگن‌های قطار ملی با تشکیل یک کنسرسیوم/ استقبال از توانمندی‌های جهاددانشگاهی در این حوزه

رییس هیات عامل ایدرو در بازدید از پروژه سیستم رانش واگن‌های مترو تاکید کرد: