جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

گالری کاتالوگ محصولات

  • همه
  • کاتالوگ جامع
  • گروه پژوهشی الکترومکانیک
  • مرکز ساخت مکانیک
  • مرکز مهندسی ترانس رکتیفایرهای صنعتی (جستار نوآور علم و صنعت)
  • مرکز مهندسی دکل های حفاری
  • مرکز مهندسی فشار قوی
  • مرکز مهندسی مبدل ها و منابع تغذیه (جستار دانش علم و صنعت)
  • مرکز مهندسی کنترل آلاینده ها (جستار فن آور علم و صنعت)