جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

تجهيزات فشارقوی تست فركانس قدرت

اين تجهيزات جهت انجام تستهای عايقي فركانس قدرت مورد استفاده قرار مي گيرند و كاربرد ديگر آنها در اندازه گيری تخليه جزئی به عنوان منبع تغذيه فشار قوی مي باشد. در انتخاب اين تجهيزات عواملی نظير سطح ولتاژ تست، توان مورد نياز جهت انجام تست، سطح تخليه جزئی و ... دخيل مي باشد كه اين عوامل به نوع وسيله تست شونده و رفتار آن در ولتاژهاي فشار قوی بستگي دارند. اين تجهيزات شامل دو رنج توان پايين و توان بالا به شرح ذيل مي باشد:

تجهيزات تست فركانس قدرت مدولار از 100/300kV و توان 5kVA: 

اين تجهيزات جهت تست وسيله های تست شونده با ظرفيت خازنی محدود طراحي شده اند و قابليت كاربرد در مدارات يك تا سه طبقه را دارا مي باشند. طراحي اين تجهيزات به گونه ای صورت گرفته است كه امكان ارتقاء با اضافه نمودن المانهای تكميلی فراهم مي گردد و تبديل مدار يك طبقه به دو و سه طبقه به سادگي ميسر مي باشد.

تجهيزات تست فركانس قدرت توان بالا از 100/1200kV و توانهای 30/1600kVA: 

اين تجهيزات جهت تست وسيله های تست شونده با ولتاژهای تست بالا و ظرفيت خازنی زياد طراحي شده اند و در مدارات يك تا سه طبقه به صورت كاسكاد قرار مي گيرند. از اين تجهيزات در تست فركانس قدرت كليدهای فشار قوی، زنجير مقره ها، ترانسفورماتورهای توزيع و قدرت، بوشينگهای فشار قوی و ... استفاده مي شود.

مشخصات فنی:

 • 1- ترانسفورماتور فشار قوی آزمایشگاهی 400 کیلوولت بدون تخلیه جزئی
 • PD Free High Voltage Test Transformer 400kV
 • محدوده ولتاژ: 400kV
 • توان نامی: 800kVA
 • محدوده جریان: 2A
 • فرکانس: 50Hz
 • سطح تخلیه جزئی الکتریکی10pC> : 400Kv
 • كارفرما: شركت ايران ترانسفو زنجان
 • 2- سيستم AC تست پاور فركانسي 600 کیلو ولت
 • مشخصات فني:
 • ولتاژ نامي: 600kV
 • قدرت نامي: 200kVA
 • جريان نامي: 330mA
 • فركانس: 50Hz
 • كارفرما: شركت ايران سوئيچ
 • 3- سيستم AC تست پاور فركانسي 800 کیلو ولت
 • مشخصات فني:
 • ولتاژ نامي: 800kV
 • قدرت نامي: 800kVA
 • جريان نامي: 1A
 • فركانس: 50Hz
 • كارفرما: پژوهشگاه نيرو
 • 4- سيستم AC تست پاور فركانسي 200 کیلو ولت
 • مشخصات فني:
 • ولتاژ نامي: 200kV
 • قدرت نامي: 100kVA
 • جريان نامي: 500mA
 • فركانس: 50 Hz
 • درصد ولتاژ اتصال كوتاه ≈ 12
 • كارفرما: شركت های خدمات بازرگانی، توسعه پست¬ها و خدمات پس از فروش ایران ترانسفو زنجان، مقره سازی ایران، مقره¬سازی صدف گسترزنجان ، انتقال برق شکوه، نیرو تجهیز برق پارسه و پارس مقره
 • 5- سيستم AC تست پاور فركانسي 400 کیلو ولت مشخصات فني:
 • ولتاژ نامي: 400kV
 • قدرت نامي: 800kVA
 • جريان نامي: 2A
 • فركانس: 50Hz
 • کارفرما: جهاد دانشگاهی علم و صنعت
 • 6- سيستم AC تست پاور فركانسي 300 کیلو ولت
 • مشخصات فني:
 • ولتاژ نامي: 300kV
 • قدرت نامي: 200kVA
 • جريان نامي: 660mA
 • فركانس: 50Hz
 • درصد ولتاژ اتصال كوتاه ≈ 13
 • كارفرما: شركت تکو پادساز

اطلاعات تماس
مرکز مهندسی فشار قوی
شماره تلفن بخش بازرگانی
021-77458440
شماره تلفن دفتر مدیریت
02177499383
آدرس ایمیل سازمان جهاد دانشگاهی علم و صنعت
info@jdevs.ir
آدرس ایمیل مرکز مهندسی فشار قوی
sales.hve@jdevs.ir
محصولات مرتبط بااین گروه