جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

بهینه سازی سیستم ها ی موجود(Upgrading and Retrofitting)

یکی از مهمترین نیاز های صنایع، بهینه سازی و یا تعمیرات سیستم های غبارگیر موجود به منظور دستیابی به راندمان بالاتر و یا شرایط بهتر  می باشد برای این منظور مجموعه سیستم های غبارگیر و شرایط موجود بررسی و تجزیه و تحلیل شده و تغییرات مورد نیاز جهت دستیابی به شرایط  جدید طراحی و تأمین می شود.

برای رسیدن به بازده مورد نظر بر اساس شرایط خط تولید و تجهیز ممکن است تغییراتی در صفحات توزیع(Gas Distribution Screen)  و یا صفحات جذب(Collecting Plates)  و یا حتی تغییر سیستم های کنترل  و یا ترانس رکتیفایرها  و یا دیگر موارد انجام شود .

در صورتی که بعد از بررسی معین گردد که با سیستم موجود امکان رسیدن به بازده مورد  وجودندارد و خروجی غبارگیر به استاندارد مورد نظر ما نخواهد رسید ، راه حل های مختلفی در اختیار کارفرما گذاشته و با توافق کارفرما راهکار مناسب نظیر تبدیل الکتروفیلتر به بگ هاوس ، استفاده از غبارگیر سری و یا موازی  و.... انتخاب خواهد شد.


اطلاعات تماس
مرکز مهندسی کنترل آلاینده ها
تلفن بخش بازرگانی
021-77240524 , 02177240526
آدرس ایمیل
sales.apc@jdevs.ir
خدمات پس از فروش
after-Sales.apc@jdevs.ir
محصولات مرتبط بااین گروه