جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

جهـاد دانشـگاهی عـلـم و صنـعت


جهاد دانشگاهی علم و صنعت بعنوان نهاد عمومی غیر دولتی فعالیت خود را از سال 1359 با هدف بومی سازی و تولید دانش فنی در زمینه طراحی و ساخت محصولات صنعتی ، ارایه خدمات تخصصی و انجام تحقیقات کاربردی مورد نیاز کشور در حوزه برق و مکانیک انجام می دهد. این مجموعه با ایجاد مراکز خدمات تخصصی و گروه های پژوهشی برق و مکانیک توانسته است باایجاد ارتباطات مناسب با دانشگاه ها و مراکز علمی و تخصصی کشور و جذب متخصصان مجرب گام های موثری درراستای تامین نیازهای پژوهشی ، تحقیقات کاربری ، خدمات مهندسی کشور و همچنین طراحی و ساخت محصولات مورد نیاز صنعت بردارد.

مطالعه بیشتر
فعالیت‌های جهاد دانشگاهی علم و صنعت
تجهیزات صنایع ریلی
مـراکـز
اخبار و رویدادها
مدیرعامل شرکت مترو تهران: پروژه یک رام قطار ملی مترو، نمود واقعی حمایت از بومی‌سازی است

مهندس امام: اولویت ما در شرکت مترو این است که نیاز مردم به قطار را برطرف کنیم که این کار در وهله اول با اورهال صورت می‌پذیرد، اما در کنار آن، از بحث بومی‌سازی غافل نبوده‌ایم و پروژه یک رام قطار ملی مترو نمود واقعی حمایت از بومی‌سازی است؛

مطالعه بیشتر
1400/10/08